Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej 2022: Kolaż etnograficzny – świętujemy

4 lutego 2022, wprowadził(a) ot

Kolaż etnograficzny – świętujemy 2022 to wielostanowiskowe, indywidualno-zbiorowe, autoetnograficzne działanie wizualne, tworzone już po raz trzeci przez członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Odział w Toruniu. Ma ono na celu promocję ustanowionego 9 lutego Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej  oraz zachęcenie wszystkich do uczczenia tego dnia, także w mikroformach pojedynczych działań (np.: lektura, toast, spacer etc.), których fotograficzna dokumentacja stworzy wspólny kolaż. W związku z tym, że tegoroczne święto związane jest z akcją „Wielka mi Rzecz”, kolaż będzie od rzeczy i do rzeczy, będzie pokazywał nas w otoczeniu rzeczy, z rzeczą, a nawet rzecz samą w sobie. Polecamy wszystkim członkom PTL/OT i przyjaciołom. Świętujmy razem w Toruniu. Działanie będzie miało miejsce 9 lutego 2022 r. przez cały dzień, jego przebieg i efekty są nieprzewidywalne.

Wpis z kategorii Wydarzenie |

Mamy Nowy Zarząd PTL/OT na kadencję 2022-2025

2 lutego 2022, wprowadził(a) ot

W wyniku tradycyjnego walnego zebrania wyborczego członków Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Toruniu w dniu 31 stycznia 2022 r. wyłoniono nowe władze na kadencję 2022-2025, które ukonstytuowały się na osobnych spotkaniach. Zarząd: dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – Prezeska, dr Justyna Słomska-Nowak – Wiceprezeska, prof. Marcin Lisiecki – Sekretarz, prof. Michał Głuszkowski – Skarbnik, prof. Krzysztof Abriszewski – Członek Zarządu, mgr Łukasz Ciemiński – Członek Zarządu, dr Hubert Czachowski – Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: mgr Marta Domachowska, prof. Piotr Grochowski, dr Olga Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy powodzenia, energii i wytrwałości. Trzymamy kciuki!

Wpis z kategorii Ogłoszenie |

Spotkanie PTL OT – styczeń 2022

19 stycznia 2022, wprowadził(a) ot

Serdecznie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Toruniu, które odbędzie się w poniedziałek 31 stycznia 2022 r., o godz. 17.30 w w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Toruniu, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory do Zarządu PTL OT na kolejną kadencję.
(termin 1: godz. 17.30, termin 2: godz. 17.45). Wybory odbędą się w formule tradycyjnego, ograniczonego do członków PTL OT, spotkania wyborczego z uwzględnieniem obecnych obostrzeń pandemicznych. Ze względu na konieczność wyboru nowego Zarządu prosimy o niezawodne przybycie. Uwaga: spotkanie może zostać odwołane i przesunięte tylko w wypadku wprowadzenia ograniczeń państwowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie w Muzeum. Zapraszamy wszystkich członków PTL OT. Osoby zainteresowane działalnością naszego Oddziału, a także zamierzające wstąpić w nasze szeregi zachęcamy do kontaktu: ptltorun@wp.pl

Wpis z kategorii Wydarzenie |

Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej – 9 lutego 2022

12 stycznia 2022, wprowadził(a) ot

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dn. 26 października 2019 roku ustanowiono, że 9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku 2022 i  i organizowania (on line) spotkań, prelekcji, wykładów, dyskusji, projektowania grafik i plakatów, a także do podejmowania wszelkich działań, których głównym celem będzie informowanie o dorobku polskich naukowczyń i naukowców związanych z etnografią, etnologią i antropologią kulturową oraz ich bieżących przedsięwzięciach.

Czytaj dalej »

Wpis z kategorii Wydarzenie |

Głosujemy na tramwaj im. Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, naszej byłej prezeski

10 stycznia 2022, wprowadził(a) ot
Otwarcie skansenu, Toruń, 10 X 1969, fot. Adam Grodzicki (zbiory Archiwum MET)

Urząd miasta Toruń ogłosił od 10 stycznia do 10 lutego 2022 r. plebiscyt, który polega na wskazaniu patrona tramwaju. Na liście jest Prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa. Prof. Znamierowska-Prüfferowa była inicjatorką, powstania naszego toruńskiego oddziału, jednego z pierwszych oddziałów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w powojennej Polsce. W trakcie spotkania inauguracyjnego 18 marca 1947 r. wygłosiła referat pt. „Zadania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, wskazując na szerokie możliwości działania w ramach organizacyjnych Towarzystwa. Została wówczas wiceperezeską, a w 1954 r. prezeską, która kierowała toruńskim PTL przez kilka kadencji, aż do roku 1981. W tym czasie była także członkiem Zarządu Głównego PTL, i jego wiceprezesem w latach 1961-1964 oraz 1967-1973. Była założycielką i stała się patronką obecnego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Była również zasłużonym pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założycielką i byłą kierownik obecnej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Była osobowością charyzmatyczną i niestrudzoną. Nie mamy wątpliwości, że nasza prezes zasługuje na swój tramwaj. Głosujemy tutaj.

Biogram Marii Znamierowskiej-Prüfferowej na stronie PTL/OT

Wpis z kategorii Ogłoszenie |

« Poprzednie wpisy