dr Hubert Czachowski

Ur. 1964 roku w Poznaniu.

Hubert Czachowski

 • magister etnologii, Mity tradycyjne i nowoczesne. Geneza, charakter, funkcje, 1991, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, (promotor prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz)
 • doktor etnologii, Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi – studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce, 2002, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu (promotor prof. dr hab. Janusz Mucha)

Praca:

 • kierownik Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 • w latach 1996-2002 prowadził zajęcia na UMK
 • współautor i redaktor albumu fotograficznego Toruń i my 1945-1989, Wyd. Akces, Toruń 2000 – współredaktor książki podróżniczej Jerzego Kostrzewy Niedostępna góra Papuasów, Wyd. G&P, Poznań, 2001
 • zastępca redaktora naczelnego pisma Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu, zob. www.ikonosfera.umk.pl
 • od listopada 2005 roku prezes toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zainteresowania:

 • kultura symboliczna
 • antropologia wizualna
 • antropologiczne badania nad sztuką

Wybrane scenariusze, realizacje oraz katalogi wystaw:

 • Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny, MET, Toruń, 1997
 • W niebie i na ziemi. Oblicza religijności ludowej, MET, Toruń, 1999 (współautor z H. Gruszczyńską)
 • Wigilia – czas oczekiwania, czas magii, MET, Toruń, 2000; (współautor z I. Święch)
 • Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, MET, Toruń, 2004 (współautor z H. M. Łopatyńską i A. Kostrzewą-Majoch)

Wybrane publikacje:

 • Pomyłka, plotka, mit – przyczynek do badań nad mitami współczesnymi, „Lud”, 1992, t. 75, s. 191-204
 • Czy Camilo José Cela jest etnografem?, „Lud”, 1993, t. 76, s. 217-220
 • O fotografii i etnografii, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1994, nr 1-2, s. 111-112
 • Listy, ceny i koń, czyli mikrohistoryczny opis zakupu muzealiów, „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe”, 1998, s.58-63
 • Życiorys preparowany, czyli fakty i domysły utkane w historię, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Toruniu”, T.2, 1999, s.141-154
 • Moda na biesiadę, w: Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, red. J. Eichstaedt, Ożarów, 2000, s. 145-150
 • Różne pijaków przypadki w 2 połowie XIX wieku na Pomorzu w świetle opisów z czasopisma „Pielgrzym” w: Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 2002, s. 179-194
 • Objawienie fatimskie – mityczny apokryf XX wieku, w: Nie-Złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, Colloquia Ethnologica T. 1, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Ożarów 2003, s. 87-95
 • Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi – studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003
 • Antropologia obrazu. Skąd przybywa i dokąd zmierza?, recenzja: K. Olechnicki, Antropologia obrazu, Oficyna Naukowa, Warszawa, i K. Olechnicki red., Obrazy w działaniu, UMK, Toruń] „Kultura i Społeczeństwo”, 2004
 • Sacrum – obraz – przedmiot, w: Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich, Szreniawa, 2005, s.16-37
 • Teoretycy i praktycy, czyli ile mamy etnologii, „Lud”, 2005, t.89, s. 289-294
 • Formy duszy. Rozmowa z Michałem Kokotem, „Konteksty”, 2005, nr 4