dr Piotr Grochowski

dr Piotr Grochowski

Urodził się 5 maja 1973 roku w Pile. Studiował filologię polską na UMK w latach 1992-1997. Doktoryzował się w 2002 roku. Od roku 2003 jest asystentem w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej IFP UMK. Członek TNT od 1999 roku, członek PTL od 1999 roku. Od 2005 roku członek Zarządu OT/ PTL.

Zainteresowania badawcze:

 • kultura i literatura społeczności tradycyjnych
 • formy literatury jarmarcznej i odpustowej (szczególnie druki ulotne)
 • folklor współczesny
 • związki literatury i folkloru

Wybrana bibliografia:

Artykuły

 • Czas i przestrzeń jako elementy baśniowej wizji świata, „Literatura Ludowa” 1999 nr 1, s. 3-16.
 • Śmiech karnawałowy w tradycyjnych inscenizacjach obrzędowych, [w:]Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska, Toruń 2000, s. 157-180.
 • Wokół gatunkowości pieśni dziadowskiej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 55-64.
 • Oracje pogrzebowe na dawnej wsi polskiej (rekonesans badawczy), [w:]Problemy współczesnej tanatologii, t. VI, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2002, s. 608-617.
 • Polskie druki Bänkelsang, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 57-66.
 • Mit w perspektywie badań literatury ustnej, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń 2005, s. 17-25.

Tłumaczenia

 • E. Balzamo, Opowieść aitiologiczna. Trzy aspekty, przeł. P. Grochowski, „Literatura Ludowa” 2005, nr 6, s. 13-20.

Kontakt: groch@maius.uni.torun.pl