Maria Frycz

(1893-1986), polonistka, nauczycielka

Urodzona w 1893 r. w Probołowicach (obecnie powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie). Nauczycielka, absolwentka polonistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z toruńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego związana od 1953 roku. Główne jej zainteresowania skupiały się wokół literatury ludowej oraz budownictwa ludowego.

W latach 1955-1966 współpracowała przy organizacji i w pracach jury sześciu konkursów folklorystycznych realizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, PTL i Polskie Radio. W oparciu o materiały pokonkursowe, zgromadzone w archiwum Muzeum, opublikowała w „Literaturze Ludowej” artykuły Kujawska bajka ludowa i Zwierzęta w chacie oraz opracowała zamieszczone tam bajki i tekst szopki kujawskiej.

W latach 50., w ramach prac naukowo-badawczych Toruńskiego Oddziału PTL oraz Zakładu IHKM PAN w Toruniu, mających na celu stworzenie monografii Kujaw, przeprowadziła badania terenowe w tym regionie. Wyniki badań referowała podczas posiedzeń naukowych Oddziału oraz publikowała w „Etnografii Polskiej” (Wrocław 1958 r.). Ich końcowym efektem była praca pt. Budownictwo ludowe Kujaw wydana drukiem przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w roku 1961.

Maria Fryczowa brała czynny udział w pracach organizacyjnych Toruńskiego Oddziału PTL kilkakrotnie pełniąc funkcje członka Zarządu.

Zmarła w 1986 roku w Toruniu.

Hanna M. Łopatyńska