BERBERYJKI Z PLEMIENIA AIT TIDILI (Atlas Wysoki, Maroko, 1995) – autorka: Olga Kwiatkowska