Zarząd

Kadencja 2022-2025

Zarząd

 • dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – Prezeska
 • dr Justyna Słomska-Nowak – Wiceprezeska
 • prof. Marcin Lisiecki – Sekretarz
 • prof. Michał Głuszkowski – Skarbnik
 • dr Hubert Czachowski – Członek Zarządu
 • prof. Krzysztof Abriszewski – Członek Zarządu
 • mgr Łukasz Ciemiński – Członek Zarządu
  Zastępca Członka Zarządu: dr Rafał Kleśta-Nawrocki

Komisja Rewizyjna

Kadencja 2017-2021

Zarząd

 • dr Rafał Kleśta-Nawrocki – Prezes
 • dr hab., prof. UMK Wojciech Piasek – Wiceprezes
 • dr Marcin Lutomierski – Sekretarz
 • dr Adrian Mianecki – Skarbnik
 • dr Hubert Czachowski – Członek Zarządu
 • dr Artur Trapszyc – Członek Zarządu
 • dr hab., prof. UMK Violetta Wróblewska – Członkini Zarządu
  Zastępca Członka Zarządu: mgr Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Sprawozdanie merytoryczne PTL/OT 2017-2021

Komisja Rewizyjna

Kadencja 2012-2016

Zarząd

Sprawozdanie merytoryczne PTL/OT 2012-2016

Komisja Rewizyjna

Kadencja 2008-2012

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Kadencja 2005-2008

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 • mgr Aleksander Błachowski – Przewodniczący
 • mgr Ewa Tyczyńska – Członkini
 • mgr Roman Tubaja – Członek

Kadencja 2002-2005

Zarząd

 • Aleksander Błachowski – Prezes
 • dr Vilotetta Wróblewska – Wiceprezeska
 • Janina Łukasiewicz – Skarbnik
 • dr Hubert Czachowski – Członek Zarządu
 • dr Olga Kwiatkowska  – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • prof. Teresa Dunin-Karwicka – Przewodnicząca
 • dr hab. Jan Święch – Członek
 • mgr Zdzisław Zgierun – Członek