dr hab. Jan Święch

Ur. 1951 r.

Etnolog, muzeolog; dr hab. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kieruje Podyplomowym Studium Muzeologicznym oraz w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zajmuje się problematyką architektury wsi oraz historią i teorią muzealnictwa. Z tego zakresu ogłosił ponad dziewięćdziesiąt artykułów, rozpraw, katalogów i książek.

Wybrana bibliografia:

  • Spichrze chłopskie na Kujawch,, Warszawa 1987
  • Skanseny. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, Olszanica 1999
  • Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach, Włocławek 2001
  • Architektura chłopska ziemi dobrzyńskiej od połowy wieku do lat czterdziestych XX wieku, Toruń 2002
  • Tajemniczy świat wiatraków, Łódź 2005

Wykładał na: Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem wielu wystaw (m. ni. nagrodzonych w 1980, 1986 i 1993). Współautor Koncepcji i Programu Szczegółowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, kierował też pierwszym etapem jego budowy. Wykonał ponad dwadzieścia dokumentacji etnograficzno-pomiarowych będących podstawą translokacji obiektów dużej architektury do muzeów na wolnym powietrzu w Kłóbce, Toruniu i Sierpcu. Prezes PTL Oddziału w Toruniu (1997-2001), Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce od 1998. Członek Rad Muzealnych muzeów w: Sanoku, Kielcach, Nowym Sączu, Wdzydzach Kiszewskich, Lednicy i Toruniu.

Kontakt: tel(12)663-15-34; (56)622-80-91, j.swiech@iphils.uj.edu.pl