Składki członkowskie


Składki za lata 2019 -2022
składka dla wszystkich członków – 50 zł
składka profesorska (dla „czynnych” pracowników naukowych ze stopniem dra hab. lub tytułem prof.) – 100 zł

Składki za lata 2016 -2018
składka dla wszystkich członków – 50 zł

Składki za rok 2015
składka dla wszystkich członków – 40 zł

Składki za lata 2009-2014
składka dla wszystkich członków – 30 zł

Składki za rok 2008
składka zwykła – 20 zł
składka ulgowa – 10 zł

Składki za lata ubiegłe
składka zwykła – 15 zł
składka ulgowa – 5 zł

Składki można wpłacać na konto PTL ZG:

24 1020 5242 0000 2402 0144 0965

(w tytule przelewu należy umieścić: imię nazwisko oraz dopisek składka PTL O/Toruń za rok…).