dr Justyna Słomska – Nowak

urodzona 12 kwietnia 1978 we Włocławku, jest Kujawianką. Jest etnologiem.

Justyna Słomska

W latach 2002-2006 słuchaczka Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM. W 2007 roku obroniła pracę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, pt.:Zróżnicowanie regionalne polskiej sztuki ludowej. Na podstawie badań w Wielkopolsce, Ziemi Łowickiej i Ziemi Krakowskiej.

Studia etnologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza o obroniona w 2002 roku pt.: Koncepcja sztuki nieprofesjonalnej jej terenowa weryfikacja. Na przykładzie działalności wybranych twórców „ludowych”.W trakcie prowadzenia badań terenowych współpracowała z Muzeum w Łowiczu, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Poznaniu

Od 2007 roku asystent w Dziale Sztuki i Estetyki Ludowej w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej w Toruniu.

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia sztuki,
 • tradycyjna sztuka ludowa,
 • pogranicza sztuki amatorskiej i nieprofesjonalnej,
 • wzornictwo przemysłowe i wykorzystywanie w nim inspiracji ludowych,
 • strój ludowy, polska tkanina ludowa,
 • edukacja regionalna

Przynależność do organizacji:

 • w latach 2002-2007 sekretarz Poznańskiego Oddziału PTL
 • od 2006 należy do Towarzystwa Etnologii Miasta
 • dyrektor Działu Guzików Zwykłych w Muzeum Guzików w Łowiczu
 • zasiada w Radzie Muzealnej przy Muzeum w Łowiczu

Współredakcja książki:

 • Brzezińska, A. W., Hulewska, A., Słomska, J. (red.) (2006).Edukacja regionalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdziały w książkach:

 • Słomska, J. (2006). Sztuka ludowa czyli o potrzebie ludowości. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Słomska, J. (2006). Wolny czas starszych kobiet na przykładzie mieszkanek Warszawy. W: E. Zierkiewicz, A. Łysak, Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej(s. 57-62). Wrocław: MarMar Marian Kaczorowski.
 • Słomska, J. (2005). Artystki i twórczynie ludowe – depozytariuszki wiedzy o ludowości. W: E. Zierkiewicz, A. Łysak Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie (s. 120-127). Wrocław: MarMar, Marian Kaczorowski.
 • Słomska, J. (2005). Miejskość i wiejskość Łowicza, czyli miasto pod presją ludowości. W: A. Koseski, A. Stawarz (red.), Przestrzenie dialogu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski (s. 165-182). Warszawa-Pułtusk: PTEM, WSH, MCKiSz, Muzeum Niepodległości, Muzeum Woli.
 • Słomska, J. (2005). Sztuka ludowa wobec procesów globalizacyjnych. Rola sztuki ludowej we współczesnej prezentacji regionu łowickiego.W: A. Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii (s. 148-154). Archiwum etnograficzne 43. Wrocław: PTL, UW, UŁ.

Artykuły popularne:

 • Słomska, J. (2004). Lekcje z dziedzictwa kulturowego. „Edukacja i Dialog”, 2 (165), 9-12..