mgr Artur Trapszyc

ur. 06.05.1962 r.

Artur Trapszyc

Edukacja:

 • 1981-1986 – studia na UMK w Toruniu; archeologia. Praca magisterska (1986): Fortyfikacje grodzisk górskich na terenie Polski w średniowieczu.
 • 2000-2001 – Podyplomowe Studium Muzeologiczne, UJ w Krakowie, Praca dyplomowa (2001): Idea i projekt współpracy między Lietuvos Nacionalinis Muziejus w Wilnie i Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Praca zawodowa:

 • 1987-1990 – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Toruniu (asystent, archeolog)
 • od r. 1990 – Muzeum Etnograficzne w Toruniu (kustosz muzealny, kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych)
 • Działalność w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Oddział Kujawsko-Pomorski.(sekretarz Komisji Rewizyjnej kadencji 2004-2007)

Działalność w PTL

 • Sekretarz PTL/OT w latach 2002-2005.
 • Wiceprezes PTL / OT w latach 2005-2008
 • Prezes PTL OT w latach 2008-2012

Zainteresowania:

 • ekologia kulturowa (antropologia ekologiczna rzeki)
 • subkultury zawodowe (tzw. „wodne zawody”; rybacy, szkutnicy, piaskarze)
 • muzealnictwo skansenowskie
 • historia i kultura Kresów Wschodnich
 • mediewistyka (polskie średniowiecze, Słowiańszczyzna)

Wybrana bibliografia:

 • Domki na wodzie – specyfika tradycyjnego budownictwa drewnianego na Pomorzu w świetle ekspozycji skansenowskiej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, „Przegląd Regionalny”, ROSiOŚK w Toruniu, z. 8, Toruń 1993, s. 27-34.
 • Rybołówstwo i zajęcia wodne w ekspozycji na wolnym powietrzu w Kaszczorku pod Toruniem, [w:] Muzealnictwo morskie i rzeczne, Materiały z konferencji, Gdańsk 28-29 kwietnia 1994, BMiOZ, Seria B, T. XCIV, Warszawa 1995, s. 64-67.
 • Mieszkalne barki wodniaków wiślanych, [w:] Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce, III Konferencja Muzealnictwa morskiego i rzecznego w Polsce, Szczecin 1996 – maj 20-21, Szczecin 1997, s. 121-126.
 • Warsztat szkutniczy z Silna pod Toruniem. Uwagi do typologii łodzi ludowych używanych na dolnej Wiśle, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Toruniu”, t. 2, Toruń 1999, s. 53-57.
 • Z badań nad ludowym szkutnictwem wiślanym w wieku XX, „Nautologia”, R. 34, nr 3-4 (132), s. 82-83.
 • Badania nad rybołówstwem i zajęciami wodnymi w Muzeum Etnograficznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i w Muzeum Etnograficznym w Toruniu,[w:] Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk”, nr 10, Z. Jasiewicz, T. Karwicka (red.), Poznań 2001, s. 143-157.
 • Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Toruniu (lata 1982-1990), [w:] Archeologia Toruńska. Historia i teraźniejszość, Toruń 2002, s. 73-79.
 • Las, który odpłynął na tratwach. Rozważania na temat gospodarowania lasami na ziemiach polskich w wieku XIX i na początku XX, [w:] Las w kulturze polskiej II, Poznań 2002, s. 179-185.
 • Z Kongresówki na Pomorze. Migracje rybaków wiślanych w XX wieku[w:] Dawne i obecne pogranicza kultur. Problemy ludności przesiedlonej po 1945 roku w nowym środowisku i sytuacji społeczno-politycznej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 7/2004, s. 215-227.