prof. Teresa Dunin-Karwicka

Ur. w Warszawie 15.01.1931 w rodzinie inteligenckiej. Szkoła średnia w Krakowie. Studia wyższe magisterskie w zakresie historii kultury materialnej i etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1950-55). W latach 1955-1961 starszy asystent w Muzeum Okręgowym w Lublinie, 1961-1964 starszy asystent w Katedrze Etnografii Słowian UJ w Krakowie. Od 1964 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat na UMK w 1970 roku – „Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu polskiego”. Habilitacja w 1978 roku – „Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej”. Od 1973 p.o. kierownika Katedry Etnografii UMK. Od 1979 do 2001 kierownik Zakładu Etnografii (Etnologii) Instytutu Archeologii i Etnografii (Etnologii) UMK. Od 1.12.1999 do 30.09.2001 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1983-2003 członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Od 1973 do 2001 kierownik Podyplomowego Studium Etnografii UMK. Od września 2001 emerytura.

Ważniejsze publikacje książkowe:

  • Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej, TNT, Toruń, 1979
  • Ubiory ludowe w Polsce, PTL, Wrocław, 1995
  • Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej, UMK, Toruń, 2000