Anna Jachnina

(1914-1996), dziennikarka

Urodzona w 1914 roku w Ciechocinku. W latach 1948-1974 pracowała w Polskim Radiu w Bydgoszczy, gdzie z jej inicjatywy powstała Rozgłośnia Regionalna. Interesowała się folklorem Kujaw, Pałuk i Kaszub.

Dzięki jej pracy w archiwum radiowym zgromadzono ponad 2000 piosenek ludowych i kilkaset zarejestrowanych na taśmie obrzędów i zwyczajów. Nagrania prezentowano na antenie radiowej w cyklach pt. „Śladami etnografa”, „Śladami Kolberga”, „Ocalić od zapomnienia” oraz audycjach, m.in. „Wyzwolenie kosiarza”, „Ścięcie kani”, „Przywoływki”, „Podkoziołek”, „Klub Kawalerów”. Na podstawie nagrań A. Jachniny wydano „Śpiewnik Pałucki”, „Śpiewnik Kaszubski” i „Śpiewnik Kujawski”, do których napisała słowo wstępne. Zgromadzone przez nią materiały, przekazane z jej inicjatywy w 1983 roku do Muzeum Etnograficznego Toruniu, stanowią ważną część archiwum folklorystycznego MET.

Publikowała w prasie artykuły poświęcone kulturze ludowej, jest autorką rozdziału „Sztuka ludowa” w książce „Bydgoskie w XX-leciu”. W latach 50. i 60. współpracowała przy organizacji konkursów folklorystycznych realizowanych przez Polskie Radio wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Od roku 1955 do 1970 była członkiem Toruńskiego Oddziału PTL. Jest laureatką wielu naród, m.in. odznaki „Złoty mikrofon” oraz nagrody im. Oskara Kolberga.

Zmarła w 1996 roku w Bydgoszczy.

Hanna M. Łopatyńska