prof. Roderyk Lange

Ur. 5.10.1930 w Bydgoszczy; etnolog, choreolog.

Studium tańca (od 1946) w szkole Urszuli Gryglewskiej w Bydgoszczy i w zespole 1952-54 Marceli Hildebrant-Pruskiej przy Filharmonii Poznańskiej; w 1959 studia w zakresie analizy i notacji ruchu oraz tańca (system Labana) w Folkwang Hochschule w Essen w Niemczech. Otrzymał w 1965 dyplom magisterski z etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim, kończąc tu studia rozpoczęte na Wydziale Humanistycznym Uniwersytety Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Prowadził i koordynował (1954-67) badania nad tańcem ludowym w Polsce i zorganizował Dział Tańca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Wykładał (1958-67) kinetografię na Pedagogicznym Studium Tańca (CPARA) w Warszawie, (1966-67) etnologię tańca w katedrze etnografii UMK w Toruniu. Gościnne wykłady w Folkwang Hochschule w Essen (1959 i 1965). Starszy wykładowca (1967-72) w Laban Art of Movement Centre w Addlestone.

W 1971 roku założyciel i kierownik (do 2003) Centre for Dance Studies na wyspie Jersey i redaktor „Dance Studies”.

Otrzymał w 1975 doktorat z etnologii, i uzyskał w 1977 habilitację w tym zakresie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Od 1979 profesor PUNO, gdzie wykładał etnografię. Antropologię tańca wykładał w Queen’s University w Belfaście, na uniwersytecie w Edynburgu i w London University Goldsmiths’ College.

Od 1989 profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założyciel i dyrektor od 1993 Instytutu Choreologii w Poznaniu. Redaktor rocznika „Studia Choreologica” (od 1999). Od 1967 mieszka w Wielkiej Brytanii.

Bibliografia

Autor kilkudziesięciu artykułów, książek i recenzji w języku angielskim, niemieckim i polskim z zakresu antropologii tańca, metodyki badań etnochoreologicznych i kinetografii.

Wybrane pozycje:

  • Taniec ludowy w pracach Muzeum etnograficznego w Toruniu, Metoda pracy i kwestionariusz, Toruń 1960
  • Tańce kujawskie, „Literatura Ludowa”, 1963, nr 4, s. 13-20
  • The Nature of Dance, Londyn, 1975
  • Podręcznik kinetografii, Kraków, 1975 (wydanie drugie Poznań, 1995)
  • Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni, Londyn, 1978
  • Folklor Kujaw (A. Pawlak, B. Krzyżaniak – współautorzy), Warszawa 1979 (wydanie drugie Poznań, 2001)
  • O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Kraków, 1988

Członek wielu towarzystw naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1956-), International Council for Traditional Music (1960-), (przewodniczący sekcji etnochoreologicznej 1986-92), Fellow Royal Anthropological Institute w Londynie (1974-), Conseil International de la Danse UNESCO (1976-), Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie (1980-).

Odznaczenia: Honorowa Odznaka Miasta Poznania (1989), Nagroda i Medal im. Oskara Kolberga (1990), tytuł Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2005).