Zofia Janczewska

Ur. 22.10.1913 w Bobrujsku. Zm. 2009

Zofia Janczewska

Po maturze zdanej w Łucku na Wołyniu, kontynuowała naukę w Prywatnej Szkole Umuzykalnienia Stefana i Tacjany Wysockich. Ukończyła dwa kierunki: muzyczny z uprawnieniami pedagogicznymi i taneczny. Dyplom uzyskała w 1939 roku. W czasie wojny przebywała 5 lat w Kazachstanie.

W 1968 roku ukończyła czteroletnie Studium Taneczne, zorganizowane przez Centralną Poradnię Amatorskiego Ruchu Artystycznego (CPARA) w Warszawie. Pracowała do emerytury w Wojewódzkim Domu Kultury w Bydgoszczy jako starszy instruktor tańca. Organizowała szkolenia i konsultowała zespoły taneczne. Prowadziła zespoły pieśni i tańca we włocławskiej „Celulozie”. W ZNTK-Bydgoszcz i w szkołach rolniczych: w Karolewie koło Koronowa, w Szubinie, Starym Brześciu i w Bielicach koło Mogilna. Do dziś współpracuje z zespołami w Karolewie, Chojnicach i w Stromnicy k. Kołobrzegu. Jej zespoły występowały w Danii, Francji, Finlandii, Niemczech, na Litwie i na Białorusi. Otrzymała wiele dyplomów i odznaczeń, m. in.: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Laur Pokoleń”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Zesłańcom Sybiru”, „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta”.

W 2006 roku wydano leksykon „Taniec w polskiej tradycji”, gdzie zamieściła kilka opisów tańców pałuckich.