Do Torunia kupić kunia…

Do Torunia kupić kunia
W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Redakcja: Hubert Czachowski, Adrian Mianecki


Spis treści

Od redakcji

TORUNIANA


Artur Trapszyc
Historia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1947–2008)
Violetta Wróblewska
O toruńskich podaniach lokalnych
Piotr Grochowski
XVI-wieczna pieśń o trzęsieniu ziemi, oberwaniu chmury i deszczu „meteorytów” w Toruniu
Bernarda Proch, Maria Słupecka
Piwo „kobyle polskie”. Wspomnienia mieszkanki dzielnicy Mokre międzywojennego Torunia
Gabriela Kotowska-Cymerska
O tradycji obrzędów ludowych w rodzinach miejskich pochodzenia wiejskiego na przykładzie osiedla Rubinkowo w Toruniu
Krzysztof Abriszewski
Drogi wartości. Toruńska przestrzeń i jej podmioty moralne
Ewa Tyczyńska
Translokacja i rekonstrukcja kujawskiej chałupy z Rakutowa w Parku Etnograficznym w Toruniu

PRZEKŁADY


Max Lüthi
Siedmiu braci śpiących. Legenda – podanie – baśń
Przeł. P. Grochowski
Marrie Cegarra
Zapis dzieciństwa. À propos obrazu Bruegla Starszego
Przeł. B. Olszewska
Tullia Magrini
Kobiety i „dzieło bólu” w chrześcijańskim świecie śródziemnomorskiej Europy
Przeł. M. Domachowska
Ángel Acuña Delgado
Biegi Indian Tarahumara – analiza strukturalna
Przeł. K. Nemere-Czachowska

MISCELLANEA


Michał Buchowski
Trudny dialog: relacje wiedzy między antropologią zachodnią a środkowoeuropejską etnologią
Ryszard Bieńkowski
Pamięć zbiorowa in statu nascendi
Luiza Podziewska
Tabu czy norma? Obscena w kulturze ludowej w świetle opowiadań komicznych
Małgorzata Wójtowicz
Miejsce szaleńca w rzeczywistości wsi polskiej XIX i XX wieku
Hubert Czachowski
Orantka czy pieta? O kulcie Matki Boskiej Chełmińskiej
Renata Lesner-Szwarc
Między dobrem a złem. Taniec w kulturze wyspy Bali
Kinga Turska-Skowronek
Dywany dwuosnowowe ze wsi Sumowo
Hanna M. Łopatyńska
„Baskiny illuzją garnirowane”, czyli o słownictwie mody w XIX wieku
Żaneta Kopczyńska, Jakub Kopczyński
„Świat karmi się plotką”. O poszukiwaniu folkloru w Internecie
Paulina Abriszewska
Postrzyżyny Bohumila Hrabala, czyli o sensotwórczej roli rytuału w dziele literackim
Spis ilustracji