WSPÓŁCZEŚNI MAJOWIE – GWATEMALA 2001 – autorka: Kinga Nemere-Czachowska