Głosujemy na tramwaj im. Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, naszej byłej prezeski

10 stycznia 2022, wprowadził(a) ot
Otwarcie skansenu, Toruń, 10 X 1969, fot. Adam Grodzicki (zbiory Archiwum MET)

Urząd miasta Toruń ogłosił od 10 stycznia do 10 lutego 2022 r. plebiscyt, który polega na wskazaniu patrona tramwaju. Na liście jest Prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa. Prof. Znamierowska-Prüfferowa była inicjatorką, powstania naszego toruńskiego oddziału, jednego z pierwszych oddziałów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w powojennej Polsce. W trakcie spotkania inauguracyjnego 18 marca 1947 r. wygłosiła referat pt. „Zadania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, wskazując na szerokie możliwości działania w ramach organizacyjnych Towarzystwa. Została wówczas wiceperezeską, a w 1954 r. prezeską, która kierowała toruńskim PTL przez kilka kadencji, aż do roku 1981. W tym czasie była także członkiem Zarządu Głównego PTL, i jego wiceprezesem w latach 1961-1964 oraz 1967-1973. Była założycielką i stała się patronką obecnego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Była również zasłużonym pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założycielką i byłą kierownik obecnej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Była osobowością charyzmatyczną i niestrudzoną. Nie mamy wątpliwości, że nasza prezes zasługuje na swój tramwaj. Głosujemy tutaj.

Biogram Marii Znamierowskiej-Prüfferowej na stronie PTL/OT

powrót »

Wpis z kategorii Ogłoszenie