Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze

Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze
Redakcja: Marcin Lutomierski

Spis treści
Wstęp

Refleksje historyczne
Andrzej Bogucki
Trwanie tradycji szlachecko-ziemiańskiej na Pomorzu i Kujawach po 1945 roku
Tomasz Piekarski
Powojenne losy dworków ziemiańskich na Mazowszu badań terenowych
Irena Kotowicz-Borowy
Polskie rody drobnoszlacheckie po 1945 roku. Tradycja i współczesność
Magdalena Kwiecińska
Tradycje szlacheckie a tożsamość narodowa
Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Polska tradycja imieninowa a tradycja szlachecka
Robert Piotrowski
Naśladownictwo wybranych elementów architektury szlacheckiej Mazowsza na przełomie XIX i XX oraz na początku XXI wieku

Analiza tekstów kultury
Paweł Bohuszewicz
Hermeneutyki sarmatyzmu
Krzysztof Obremski
Ks. Piotr Skarga, jubileuszowy rok 2012 i (post)sarmacka dominacja Kościoła katolickiego
Radosław Osiński
„Zastaw się a postaw się” w Polsce początku XXI wieku. Współczesne oblicza tradycji szlacheckiej w filmach „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego i „Futro” Tomasza Drozdowicza
Marcin Lutomierski
Tradycje szlachecko-ziemiańskie w kulturze literackiej powojennego „polskiego Londynu”. Rekonesans
Spis ilustracji
Noty o autorach

Publikacja współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.