Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego

Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego
Redakcja: Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski i Artur Trapszyc

Spis treści
Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski i Artur Trapszyc
Doświadczenia uchodźstwa polskiego: wprowadzenie
Część I
Urszula Lehr
Mentalna kondycja jednostki w rzeczywistości chaosu egzystencjalnego. Casus uchodźstwa niepodległościowego (Wielka Brytania)
Joanna Janiszewska
Polska społeczność w Szkocji po drugiej wojnie światowej. Badania w Edynburgu
Rafał Beszterda
Skazy na norweskim ideale
Katarzyna Nowak
„Z ludzi nie-ludzi jestem”. Przemiany tożsamościowe polskich dipisów w świetle dokumentów osobistych
Swietłana Czerwonnaja
Polacy w Moskwie (XX wiek)
Joanna Książek
Duchowy wymiar polskości – aspekty wiary, wyznania i religijności repatriantów z Kazachstanu
Marta Frączkiewicz
Migracja ludności na Warmię i Mazury pod koniec II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu
Andrzej Rataj
Z ojczyzny do obczyzny i z powrotem. Zamorskie peregrynacje Henryka Sienkiewicza
Część II
Krzysztof Marchlewicz
Kiedy powrót mógł być hańbiący… Uczestnicy Wielkiej Emigracji wobec amnestyjnych powrotów do kraju w latach 1831 – 1863
Agnieszka Laddach
Uwagi ks. prof. Janusza St. Pasierba do relacji polskich duchownych z pracy duszpasterskiej w Ameryce
Dariusz Matelski
Karol Estreicher jr (1906 – 1984) na uchodźstwie w latach II wojny światowej
Artur Trapszyc
Znad Niemna nad Wisłę. Dziwny świat ojczyzny utraconej i odzyskanej w świetle życia i twórczości Czesława Niemena
Rafał Moczkodan
„Wynarodowienie” czy „asymilacja”? Stosunek drugiej emigracji niepodległościowej do obecności w kulturze i społeczeństwach zachodnich (na przykładzie dyskusji „Kontynentów” Czy dzieci polskie wynaradawiają się?)
Tomasz Kalniuk
Dom na obczyźnie. Wspomnienia dzieci polskich z osiedla Balachadi w Indiach
Marcin Lutomierski
Doświadczenia uchodźstwa i emigracji w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży na obczyźnie. Rekonesans
Paulina Kowalczyk
Na marginesie emigracji. Anny Neumanowej Obrazy z życia na Wschodzie
Biogramy