Z trzeciego brzegu Wisły

Z trzeciego brzegu Wisły

Redakcja: Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, Adrian Mianecki,Artur Trapszyc

Spis treści

Od redakcji

Marian Sydow
[„…zachowają się tradycje w pamięci ludzi”]
Piotr Grochowski
Na tropach smoka toruńskiego
Piotr Grochowski
Pieśń o tumulcie toruńskim
Hanna M. Łopatyńska
„Baczność Toruńczanie!”. O reklamie prasowej w przedwojennym Toruniu
Bożena Olszewska
Krasnale w mieście gotyku. Rzecz o ozdobach w toruńskich ogródkach przydomowych
Hubert Czachowski
„Miejsca mocne” w przestrzeni Torunia. Antropologia miasta z perspektywy antropologii wizualnej i socjologii podróży
Olga Kwiatkowska
„Co ma Toruń do Bydgoszczy”, czyli kilka uwag na temat toruńskiego wizerunku Bydgoszczy i jej mieszkańców
Paweł Łuczeczko
Z Trobriandów do Torunia, czyli funkcjonalna analiza anegdoty studenckiej. Z badań nad folklorem współczesnym studentów UMK w Toruniu
Artur Trapszyc
Miasto moje z widokiem na morze. Zaduma nad wodną przestrzenią Torunia jako wstęp do ekologii kulturowej nadwiślańskiej metropolii

Spis ilustracji

Publikacja współfinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń


Pobierz książkę w formacie pdf>